Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

«Πεθαίνω» είπε η πόλη.

«Πεθαίνω» είπε η πόλη.


Και καθώς έγυρε, τα παιδιά έγυραν


γλύστρισαν κι αυτά απ' τις πορφυρές τσουλίθρες


και πέθαναν μαζί της.